Ettems 

   Hundar för 

   jakt och vardag

Åsa-Mette Svarvare @ettemshund

Jag växte upp med drevrar. En trefärgad dreverhane vid namn Pang var också den första hunden jag fick ha som min egen. Det var också i Sörmlands Dreverklubbs regi som de första kurserna hölls. Sedan kom en tid där hästar kom att spela en större roll under flera år. 1997 kom Bizon, en brun wachtelhane in i mitt liv. Med honom som sällskap påbörjades 1998 en lång utbildning på Sollefteå hundskola för Barbro Börjesson, som sedemera resulterade i Certifierad Länsinstruktör 2001 (steg 1 - steg 4), med inriktning på hundars mentala förmåga att tillgodagöra sig dressyr, auktoriserad och certifierad av Erik Wilson, Svenska Jägareförbundet.

Hundar av raserna labrador, östsibirisk laika, strävhårig vorsteh, tysk terrier och engelsk setter passerade också i livet. Alla användes till jakt. Med olika raser så växte också nyfikenheten på hundars beteende och banan fortsatta via Linköpings Universitet och kurserna Hundens beteendebiologi 1 - 3, sammanlagt  22,5 hp. Fortfarande vetgirig lästes våren 2017 fortsättningskursen i etologi (7,5 hp) vid Linköpings Universitet. Hösten 2018 lästes Viltförvaltning och viltvård (15 hp) vid Sveriges LantbruksUniversitet (SLU) samt påbörjades Masterprogrammet inom Specialpedagogik vid Linköpings Universitet. Där är planen att skriva om hunden som specialpedagogiskt hjälpmedel. För att underlätta masterarbetet lästes (vt 2021) Nature and Animal Assisted Interventions på SLU.

Jag är utbildad specialpedagog. För mig innebär det att jag i hundtänket tar med mig den professionen och utgår från att det inte finns ett sätt att lära in på för alla ekipage, snarare att finns det lika många sätt som ekipage. Vi hittar nivån där ni befinner er och strävar mot den proximala zonen - zonen där lärande sker.  Det gäller också att hitta sätten som fungerar för er, att ha ett relationellt perspektiv helt enkelt.

Att koppla samman det jag lärt mig av egna hundar, andras hundar, instruktörsutbildningarna, min specialpedagogiska utbildning, jakten och etologin - hundens beteendebiologi, är fantastiskt och jag är så glad att jag har möjlighet till detta. 

Jagar så mycket jag hinner, startar på prov i liten utsträckning (har startat engelsk setter; fjäll och fält, wachtelhund; ukl/nkl, ökl, drever; drevprov och labrador; lydnadsprov, nkl). 

Godkänd/auktoriserad

- Apporttestdomare av Svenska Setterklubben för Engelsk setter

- Viltspårdomare av Svenska Dreverklubben

- Ringsekreterare, Svenska Kennelklubben

Jägarexamen.