Ettems 

   Labradorer för 

   jakt och vardag

Mars 2018

I mars månad har de flesta längre kurser sin upptakt.

Det blir en vardagslydnadskurs där efterfrågan och intresse varit stort. Vi ska göra vårt bästa för att möta alla behov på bästa sätt utan att tumma på vad vi står för - relation, följsamhet och utveckling.

Vi startar också igång en valpkurs. I valpkursen lägger vi grunden för resten av tiden med hunden. Här byggs relation och åter relation. Det är viktigt att ha ett relationskapital i de kommande lägen när det kanske inte är så lätt att vara förare. Det är alltid väldigt spännande och förmånligt att få vara med på den första tiden som en förare och en valp(hund) har tillsammans. Vi väljer att ha två till tre veckor mellan träffarna. Detta för att valpkursen inte ska ta slut för fort och du står där med din kanske 5 - 6 månaders valp och börjar få frågor och stöta på frågeställningar som oftast inte finns när valpen är yngre. Genom att ha detta upplägg på valpkursen hinner de flesta valpar med att gå igenom olika stadier av sin mentala mognad, oftast en spökålder och vi hinner även se lite mer av valpens beteenden. Vi tror på att finnas med som ett stöd under längre tid helt enkelt.

Även vår tematräning inom apportering startar upp. Fyra tillfällen med ca en månads mellanrum där vi tittar på grunder & skick, sök, markering och sista tillfället där allt bakas ihop. Genomgående är målet relationen mellan hund och förare, stadga och följsamhet. Övningarna vi gör är i grunden de vi gör med våra egna hundar för att utbilda dem till fullgoda apportörer på all apporterande jakt. Övningarna individanpassas givetvis efter ekipaget men grunden är alltså densamma.

Vi har också bestämt oss för att ha ett halvdagshundläger för barn mellan 9 - 13 år. På detta läger kan man låna hund och man får lära sig grunder inom hundskötsel och möjlighet att prova på lite olika träningsinriktnignar. 

Sist men inte minst så är mars den sista hela månaden som vi väntar på årets första valpkull - Searover Loading Kilroy och Ettems Ryka har haft en lyckad date. Vi ser så fram emot att se resultatet!

Som tidigare finns det fortfarande möjlighet, främst måndagar och fredagseftermiddagar att boka tid för en privat träning. Det går att vara en eller flera förare och ni talar om vad ni vill ha hjälp med!

Vår Ettems EssTess i mars månads fina solnedgång.